ครามขน

ชื่อสมุนไพร

ครามขน

ชื่ออื่นๆ

ขี้หนอนแดง (อุบลราชธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Indigofera hirsuta L.

ชื่อพ้อง

Anila hirsuta (L.) Kuntze, Indigofera ferruginea Schum. & Thonn., I. ferruginea Schumach. & Thonn., I. fusca G.Don, I. hirta Bojer, I. indica

ชื่อวงศ์

Leguminosae (Fabaceae)-Papilionoideae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00770
Family Leguminosae (Fabaceae)-Papilionoideae
Scientific name Indigofera hirsuta L.
Thai name ครามขน (Kram khon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 01 December 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Grassland, Moist area
Plant part Leaf, flower, pod
Note -
Botanical description www.phargarden.com