เข้าพรรษา

ชื่อสมุนไพร

เข้าพรรษา

ชื่ออื่นๆ

กล้วยจะก่าหลวง ข่าเจ้าคุณวินิจ (ทั่วไป) ว่านสาวหลง (ภาคกลาง), เข้าพรรษา (อุบลราชธานี สระบุรี), กลางคาน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba winitii C.H. Wright

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00763
Family Zingiberaceae
Scientific name Globba winitii C.H. Wright
Thai name เข้าพรรษา (Khao pan sa )
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06  May  2011
Country Thailand
Location Na Chaluai District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Lower montane rain forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com