ขี้เจียก

ชื่อสมุนไพร

ขี้เจียก

ชื่ออื่นๆ

ขี้เจียก (อุบลราชธานี), เครือพูทอง, ตำแยดิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia thorelii Gagnep.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00810
Family Convolvulaceae
Scientific name Argyreia thorelii  Gagnep.
Thai name ขี้เจียก (Khee jeuk)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 September 2012
Country Thailand
Location Na Chaluai District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00811
Family Convolvulaceae
Scientific name Argyreia thorelii  Gagnep.
Thai name ขี้เจียก (Khee jeuk)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 September 2012
Country Thailand
Location Na Chaluai District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -