ข้าวสารป่า

ชื่อสมุนไพร

ข้าวสารป่า

ชื่ออื่นๆ

กระดูกงูเหลือม, เข็มขาว (สุรินทร์), เข็มป่า, เข็มแพะ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pavetta tomentosa Roxb. ex Sm.

ชื่อพ้อง

Ixora tomentosa Roxb. ex Sm. Pavetta praecox

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00820
Family Rubiaceae
Scientific name Pavetta tomentosa Roxb. ex Sm.
Thai name ข้าวสารป่า  (khaw san pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08 June 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Lower montane rain forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00689
Family Rubiaceae
Scientific name Pavetta tomentosa Roxb. ex Sm.
Thai name ข้าวสารป่า  (khaw san pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 July 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Lower montane rain forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and fruit
Note -