เครือหมาน้อย

ชื่อสมุนไพร

เครือหมาน้อย

ชื่ออื่นๆ

กรุงเขมา (กลาง นครศรีธรรมราช) หมอน้อย (อุบลราชธานี)ก้นปิด (ตะวันตกเฉียงใต้) ขงเขมา พระพาย (ภาคกลาง) เปล้าเลือด (แม่ฮ่องสอน) สีฟัน (เพชรบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman.

ชื่อพ้อง

Cissampelos poilanei

ชื่อวงศ์

Menispermaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00021
Family Menispermaceae
Scientific name Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman.
Thai name เครือหมาน้อย (Kreu ma noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 1 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical evergreen rain forest, Deciduous forest, Bamboo forest, Riparian zones
Plant part Leaf and flower
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00622
Family Menispermaceae
Scientific name Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman.
Thai name เครือหมาน้อย (Kreu ma noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 March 2014
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical evergreen rain forest, Deciduous forest, Bamboo forest, Riparian zones
Plant part Leaf and fruit
Note -