ขันทองพยาบาท

ชื่อสมุนไพร

ขันทองพยาบาท

ชื่ออื่นๆ

ดูกใส (อีสาน) ยางปลอก ยายปลวก ฮ่อสะพานควาย (แพร่ น่าน) ขันทองพยาบาท (ภาคกลาง) ดูกหิน (สระบุรี) ข้าวตาก (กาญจนบุรี) มะดูกเลื่อม (เหนือ) ขันทอง (พิษณุโลก) ขุนทอง (ประจวบคีรีขันธ์) กระดูก (ใต้) ป่าช้าหมอง ดูกไทร ขอบนางนั่ง สลอดน้ำ มะดูกดง ข้าวตาก ขนุนดง เจิง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Suregada multiflora (A.Juss) Baill.

ชื่อพ้อง

Gelonium affine S.Moore, G. bifarium Roxb. ex Willd., G. fascuculatum Roxb., G. multiflorum A.Juss., G. obtusum Miq., G. oxyphyllum Miq., G. sumatranum S.Moore, G. tenuifolium Ridl., Suregada affinis (S.Moore) Croizat, S. bifaria (Roxb. ex Willd.) Baill, S. glabra Roxb., S. oxyphylla (Miq.) Kuntze, S. sumatrana (S.Moore) Croizat, S. tenuifolia

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00589
Family Euphorbiaceae
Scientific name Suregada multiflorum (A. Juss) Baill.
Thai name ขันทองพยาบาท (Khan thong paya bath)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 April 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, male inflorescence
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาผสมเถาวัลย์เปรียง) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00591
Family Euphorbiaceae
Scientific name Suregada multiflorum (A. Juss) Baill.
Thai name ขันทองพยาบาท (Khan thong paya bath)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 April 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, female inflorescence
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00613
Family Euphorbiaceae
Scientific name Suregada multiflorum (A. Juss) Baill.
Thai name ขันทองพยาบาท (Khan thong paya bath)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 May 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -