แกลบหนู

ชื่อสมุนไพร

แกลบหนู

ชื่ออื่นๆ

กระดูกเขียด (นครพนม) กระดูกอึ่ง (ราชบุรี บุรีรัมย์) กระดูกอึ่งใหญ่ (นครราชสีมา) แปรงหูหนู แกลบหูหนู (ปราจีนบุรี) อึ่งใหญ่ (กลาง อีสาน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrolobium lanceolatum (Dunn) Schindl.

ชื่อพ้อง

Desmodium dunnii Merr., Lespedeza lanceolata

ชื่อวงศ์

Leguminosae-Papilionoideae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00771
Family Leguminosae-Papilionoideae
Scientific name Dendrolobium lanceolatum (Dunn) Schindl.
Thai name แกลบหนู (Klaeb noo)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 July  2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00776
Family Leguminosae-Papilionoideae
Scientific name Dendrolobium lanceolatum (Dunn) Schindl.
Thai name แกลบหนู (Klaeb noo)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -