กุ่มบก

ชื่อสมุนไพร

กุ่มบก

ชื่ออื่นๆ

ผักก่าม (อีสาน) กุ่ม ผักกุ่ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crateva adansonii DC.

ชื่อพ้อง

Crateva guineensis Schumach. & Thonn., Crateva laeta

ชื่อวงศ์

Capparaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00766
Family Capparaceae
Scientific name Crateva adansonii  DC.
Thai name กุ่มบก  (Kum bok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 November 2010
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry dipterocarp forest, Rice field, Limestone hill, Bamboo forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาแก้ลมอัมพฤกษ์) www.thai-remedy.com