กำจัด

ชื่อสมุนไพร

กำจัด

ชื่ออื่นๆ

ผักมาด (สกลนคร) หมากแคว่น (เหนือ) แคนโข่ง (กาฬสินธุ์) มะนาวป่า (สกลนคร) ละมาด พริกหอม พริกม้า (กลาง) มะข่วง หมักข่วง กำจัดต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.

ชื่อพ้อง

Zanthoxylum limonella

ชื่อวงศ์

Rutaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00718
Family Rutaceae
Scientific name Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.
Thai name กำจัด (Kam jad)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 February  2017
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com