กระดังงาไทย

ชื่อสมุนไพร

กระดังงาไทย

ชื่ออื่นๆ

กระดังงาใบใหญ่ (กลาง) สะบันงา สะบันงาต้น (เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson

ชื่อพ้อง

Cananga mitrastigma (F.Muell.) Domin, C. odoratum (Lam.) Baill. ex King, C. scortechinii King, Canangium mitrastigma (F.Muell.) Domin, C. odoratum (Lam.) Baill. ex King, C. scortechinii King , Fitzgeraldia mitrastigma F.Muell., Unona cananga Spreng., U. leptopetala DC., U. odorata (Lam.) Dunal, U. odoratissima Blanco, U. ossea Blanco, Uvaria axillaris Roxb., U. cananga Banks, U. odorata Lam., U. ossea (Blanco) Blanco, U. trifoliata

ชื่อวงศ์

Annonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00640
Family Annonaceae
Scientific name Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson
Thai name กระดังงาไทย (Kradang nga thai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 November  2011
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Flower and leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00642
Family Annonaceae
Scientific name Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson
Thai name กระดังงาไทย (Kradang nga thai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08 February 2012
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf and fruit
Note -