เครือประสงค์

ชื่อสมุนไพร

เครือประสงค์

ชื่ออื่นๆ

หยั่งสมุทรน้อย ตำยายฮากหอม จุกโรหินี นวยนั่ง นอยนั่ง เถาไพสง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Asclepiadaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00020
Family Asclepiadaceae
Scientific name Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.
Thai name เครือประสงค์ (Kreu pra song)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 September 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf and flower
Note Red with purple flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00142
Family Asclepiadaceae
Scientific name Streptocaulon juventas (Lour.) Merr
Thai name เครือประสงค์ (Kreu pra song)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 13 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf and fruit
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00292
Family Asclepiadaceae
Scientific name Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.
Thai name เครือประสงค์ (Kreu pra song)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 September 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf and flower
Note Red with purple flower