ก้นถ้วยใหญ่

ชื่อสมุนไพร

ก้นถ้วยใหญ่

ชื่ออื่นๆ

ง้าย ชวด พรวด (ตราด) พรวดใหญ่ (ชลบุรี) พรวดผี (ระยอง) พรวดกินลูก (ตะวันออกเฉียงใต้), กาทุ โทะ (ใต้), ทุ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.

ชื่อพ้อง

Cynomyrtus tomentosa (Aiton) Scriv., Myrtus canescens Lour., Myrtus tomentosa

ชื่อวงศ์

Myrtaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00796
Family Myrtaceae
Scientific name Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.
Thai name ก้นถ้วยใหญ่ (Kon tuay yai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 07 March 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Swamp forest, Sandy soil
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00797
Family Myrtaceae
Scientific name Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.
Thai name ก้นถ้วยใหญ่ (Kon tuay yai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 May 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Swamp forest, Sandy soil
Plant part Leaf, fruit
Note -