กกกันดาร

ชื่อสมุนไพร

กกกันดาร

ชื่ออื่นๆ

หญ้าแฝกดำ, หญ้าเวียน (อุบลราชธานี) หญ้ากงจักร, เข็มพ่อหม้าย, เส้นขนพันธุรัตน์, หญ้าขนตาช้าง, หญ้าเข็มนาฬิกา, หญ้าพุ่งชู้, หนวดฤาษี, หนวดเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fimbristylis insignis Thwaites.

ชื่อพ้อง

Fimbristylis petrogena Ohwi, Fimbristylis thwaitesii Boeckeler, Iria insignis

ชื่อวงศ์

Cyperaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00771
Family Cyperaceae
Scientific name Fimbristylis insignis Thwaites.
Thai name กกกันดาร (Kok kan dan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 November 2010
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani Province
Habitat Grassland, Sparse forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com