ไพล

ชื่อสมุนไพร

ไพล

ชื่ออื่นๆ

ปูลอย ปูเลย (ภาคเหนือ) ปูขมิ้น มิ้นสะล่าง (ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน) ว่านไฟ (ภาคกลาง) ว่านปอบ (ภาคอีสาน) ไพลเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zingiber cassumunar Roxb.

ชื่อพ้อง

Amomum cassumunar (Roxb.) Donn, Amomum montanum J.Koenig, Amomum xanthorhiza Roxb. ex Steud., Cassumunar roxburghii Colla, Jaegera montana (J.Koenig) Giseke, Zingiber anthorrhiza Horan., Zingiber cliffordiae Andrews, Zingiber luridum Salisb., Zingiber montanum (J. Koenig) Link ex A. Dietr., Zingiber purpureum Roscoe, Zingiber xantorrhizon

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00735
Family Zingiberaceae
Scientific name Zingiber cassumunar Roxb.
Thai name ไพล (Plai)
Collector Virat  Chantree
Collection date 12 September 2016
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาแก้ลมอัมพฤกษ์) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาผสมเถาวัลย์เปรียง) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาประสะไพล) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาเลือดงาม) www.thai-remedy.com