กระแตไต่ไม้

ชื่อสมุนไพร

กระแตไต่ไม้

ชื่ออื่นๆ

ฮำฮอก (อุบลราชธานี); ใบหูช้าง สไบนาง (กาญจนบุรี); กูดขาฮอก กูดอ้อม กูดไม้ (เหนือ); กระปรอกว่าว (ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี),หัวว่าว (ประจวบคีรีขันธ์);หว่าว (ปน) สะโมง กาบหูช้าง หัวว่าว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Drynaria quercifolia (L.) J.Sm.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Polypodiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00739
Family Polypodiaceae
Scientific name Drynaria quercifolia (L.) J. Sm.
Thai name กระแตไต่ไม้ (Kra tae tai  mai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 July 2017
Country Thailand
Location Ubon ratchathani University         
Habitat Epiphytic  fern,  Growing on tree trunk or rock in moist tropical forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com