มะเฟือง

ชื่อสมุนไพร

มะเฟือง

ชื่ออื่นๆ

มะเฟืองส้ม (สกลนคร) มะเฟืองเปรี้ยว สะบือ เฟือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Averrhoa carambola L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Oxalidaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00088
Family Oxalidaceae
Scientific name Averrhoa carambola L.
Thai name มะเฟือง (Ma feung)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com