ผักกะเดียง

ชื่อสมุนไพร

ผักกะเดียง

ชื่ออื่นๆ

ผักกะเดียง (อุบลราชธานี) บีปลาไหล ไส้เอี่ยน บีเอี่ยน (สกลนคร) สะเดาดิน ปอผี

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hydrolea zeylanica (L.) Vahl

ชื่อพ้อง

Beloanthera oppositifolia Hassk., Hydrolea arayatensis Blanco, H. inermis Lour., H. javanica Blume, Nama zeylanica L., Steris aquatica Burm. f., S. javana L., S. javanica

ชื่อวงศ์

Hydrophyllaceae (Hydroleaceae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00550
Family Hydrophyllaceae (Hydroleaceae)
Scientific name Hydrolea zeylanica (L.) Vahl
Thai name ผักกะเดียง (Pak ka dieng)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 03 January 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Damp soil, paddy, swamp
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00596
Family Hydrophyllaceae (Hydroleaceae)
Scientific name Hydrolea zeylanica (L.) Vahl
Thai name ผักกะเดียง (Pak ka dieng)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 February 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Damp soil, paddy, swamp
Plant part Fruit
Note -