คูน

ชื่อสมุนไพร

คูน

ชื่ออื่นๆ

ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง) ลมแล้ง (ภาคเหนือ) สักเกลือม สักเคย (ปัตตานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassia fistula L.

ชื่อพ้อง

Bactyrilobium fistula Willd., Cassia bonplandiana DC., C. excelsa Kunth, C. fistuloides Collad., C. rhombifolia Roxb., Cathartocarpus excelsus G.Don, Cathartocarpus fistula Pers., Cathartocarpus fistuloides (Collad.) G.Don, Cathartocarpus rhombifolius

ชื่อวงศ์

Legumonosae-Caesalpiniaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00308
Family Legumonosae-Caesalpiniaceae
Scientific name Cassia fistula L.
Thai name คูน (Koon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 March 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf and  flower
Note Yellow flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00309
Family Legumonosae-Caesalpiniaceae
Scientific name Cassia fistula L.
Thai name คูน (Koon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 March 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Flower
Note Yellow flower