กระชายดำ

ชื่อสมุนไพร

กระชายดำ

ชื่ออื่นๆ

ว่านจังงัง ว่านพญานกยูง ว่านกั้นบัง ว่านกำบัง ว่านกำบังภัยกะแอน ระแอน(ภาคเหนือ) ขิงทราย (มหาสารคาม)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker.

ชื่อพ้อง

K. rubromarginata (S.Q. Tong) R.J. Searle, Stahlianthus rubromarginatus

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00300
Family Zingiberaceae
Scientific name Kaempferia parvifloraWallich. ex Baker.
Thai name กระชายดำ (Kra-chai-dum)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 May 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical evergreen rain forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Crude drug description www.thaicrudedrug.com