หญ้าปักกิ่ง

ชื่อสมุนไพร

หญ้าปักกิ่ง

ชื่ออื่นๆ

เล่งจือเช่า (จีน) หญ้าเทวดา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong

ชื่อพ้อง

Aneilema nudiflorum (L.) R. Brown var. bracteatum C. B. Clarke, Aneilema bracteatum (C. B. Clarke) Kuntze; Aneilema kuntzei

ชื่อวงศ์

Commelinaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00656
Family Commelinaceae
Scientific name Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong
Thai name หญ้าปักกิ่ง (Ya pak king)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 September 2016
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Sandy soil along stream
Plant part Leaf, bract
Note -
Botanical description www.phargarden.com