บาหยา

ชื่อสมุนไพร

บาหยา

ชื่ออื่นๆ

อ่อมแซบ ย่าหยา ผักกูดเน่า อังกาบ บุษบาฮาวาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson

ชื่อพ้อง

Asystasia acuminata Klotzsch, A. bojeriana Nees, A. calycina Nees, A. comorensis var. humilis Nees, A. coromandeliana Nees, A. intrusa (Forssk.) Blume, A. plumbaginea Nees, A. quarterna Nees, A. violacea Dalzell, Dyschoriste biloba Hochst., Justicia gangetica

ชื่อวงศ์

Acanthaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00516
Family Acanthaceae
Scientific name Asystasia gangetica (L.) T. Anderson
Thai name บาหยา (Ba ya)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 November 2015
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Wilderness, riparian zone
Plant part Flower, leaf
Note White petal
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00517
Family Acanthaceae
Scientific name Asystasia gangetica (L.) T. Anderson
Thai name บาหยา (Ba ya)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 November 2015
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Wilderness, riparian zone
Plant part Flower, leaf
Note Pale yellow petal

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00806
Family Acanthaceae
Scientific name Asystasia gangetica (L.) T. Anderson
Thai name บาหยา (Ba ya)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 April 2011
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Wilderness, riparian zone
Plant part Leaf, flower
Note Purple petal