หูเสือ

ชื่อสมุนไพร

หูเสือ

ชื่ออื่นๆ

เนียมหูเสือ (ภาคกลาง) หอมด่วนหลวง หอมด่วนหูเสือ (ภาคเหนือ) ผักฮ่านใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coleus amboinicus Lour.

ชื่อพ้อง

Coleus aromaticus Benth., C. carnosus Hassk., C. crassifolius Benth., C. subfrutectosus Summerh. , C. suborbicularis Zoll. & Moritzi, C. suganda Blanco, C. vaalae (Forssk.) Deflers, Majana amboinica (Lour.) Kuntze, M. carnosa (Hassk.) Kuntze, M. suganda (Blanco) Kuntze, Ocimum vaalae Forssk., Plectranthus amboinicus

ชื่อวงศ์

Lamiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00508
Family Lamiaceae
Scientific name Coleus amboinicus Lour.
Thai name หูเสือ (Hoo seur)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24 October 2015
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Wilderness
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00579
Family Lamiaceae
Scientific name Coleus amboinicus Lour.
Thai name หูเสือ (Hoo seur)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 April  2016
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Wilderness
Plant part Leaf, flower
Note -