เอื้องหมายนา

ชื่อสมุนไพร

เอื้องหมายนา

ชื่ออื่นๆ

เอื้องช้าง (นครราชสีมา) เอื้อง (อุบลราชธานี) เอื้องดิน เอื้องใหญ่(ใต้) เอื้องต้น(ยะลา) เอื้องเพ็ดม้า บันไดสวรรค์

ชื่อวิทยาศาสตร์

Costus speciosus (Koen.) Sm.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Costaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00122
Family Costaceae
Scientific name Costus speciosus (Koen.) Sm.
Thai name เอื้องหมายนา (Aueng may na)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Riparian zone, Damp, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower, root
Note -
Botanical description www.phargarden.com