อัญชัน

ชื่อสมุนไพร

อัญชัน

ชื่ออื่นๆ

แดงชัน (เชียงใหม่) เอื้องชัน (เหนือ) เอื้องจัน แดงจัน อังจัน(เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clitoria ternatea L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00784
Family Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
Scientific name Clitoria ternatea L.
Thai name อัญชัน (An chan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08  November 2010
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Grove forest, Wilderness
Plant part Leaf, flower, pod
Note Blue petal
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00785
Family Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
Scientific name Clitoria ternatea L.
Thai name อัญชัน (An chan)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08  November 2010
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Grove forest, Wilderness
Plant part Leaf, flower, pod
Note White petal