เหียง

ชื่อสมุนไพร

เหียง

ชื่ออื่นๆ

สะแบง (อุตรดิตถ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ) ตะแบง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เหียงพลวง ตาด (พล จันทบุรี) ซาด (ชัยภูมิ); เหียงพลวง เหียงโยน (ประจวบคีรีขันธ์) เห่ง (น่าน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq.

ชื่อพ้อง

Dipterocarpus punctulatus

ชื่อวงศ์

Dipterocarpaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00708
Family Dipterocarpaceae
Scientific name Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq.
Thai name เหียง (Heng)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 November 2010
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00404
Family Dipterocarpaceae
Scientific name Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq.
Thai name เหียง (Heng)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 December 2014
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Deciduous dipterocarp fores
Plant part Leaf, fruit
Note -