หุนไห้

ชื่อสมุนไพร

หุนไห้

ชื่ออื่นๆ

ไกรทอง แก่นแดง เข็ดมูล เจตมูล (ปราจีนบุรี) ต๋านฮ้วนเป็ด (เชียงใหม่) พิกุลทอง (ประจวบคีรีขันธ์) กระดูกอึ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Erythroxylaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00119
Family Erythroxylaceae
Scientific name Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz
Thai name หุนไห้ (Hun hai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00677
Family Erythroxylaceae
Scientific name Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz
Thai name หุนไห้ (Hun hai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -