คำมอกหลวง

ชื่อสมุนไพร

คำมอกหลวง

ชื่ออื่นๆ

ไข่เน่า (นครพนม) คำมอกช้าง (เหนือ); ผ่าด้าม ยางมอกใหญ่ (นครราชสีมา) ; แสลงหอมไก๋ หอมไก๋ (ลำปาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gardenia sootepensis Hutch.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00019
Family Rubiaceae
Scientific name Gardenia sootepensis Hutch.
Thai name คำมอกหลวง (Kam mok luang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 1 August 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00134
Family Rubiaceae
Scientific name Gardenia sootepensis Hutch.
Thai name คำมอกหลวง (Kam mok luang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24  November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and fruit
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00301
Family Rubiaceae
Scientific name Gardenia sootepensis Hutch.
Thai name คำมอกหลวง (Kam mok luang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 April 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and flower
Note -