หัวฆ้อนกระแต

ชื่อสมุนไพร

หัวฆ้อนกระแต

ชื่ออื่นๆ

หัวข้าวเย็นใต้ ยาข้าวเย็น (อุบลราชธานี) ละครโคก (ภาคตะวันออก)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Premna herbacea Roxb.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Lamiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00688
Family Lamiaceae
Scientific name Premna herbacea Roxb.
Thai name หัวฆ้อนกระแต (Hua kon kra tae)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 September 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
 Herbarium number UBUPH00690
Family Lamiaceae
Scientific name Premna herbacea Roxb.
Thai name หัวฆ้อนกระแต (Hua kon kra tae)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 July 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, fruit
Note -