หว้านา

ชื่อสมุนไพร

หว้านา

ชื่ออื่นๆ

เสม็ดแดง หว้า หว้าทุ่ง หว้าแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium cinereum (Kurz) Chantar.& J.Parn

ชื่อพ้อง

S. cinerascens C.Presl, S. cinereum (Kurz) Wall. ex Merr. & L.M. Perry, Eugenia cinerea Kurz, E. ixoroides Elmer, E. operculata var. orientalis Craib ,E. pseudosubtilis var. subacuminata

ชื่อวงศ์

Myrtaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00373
Family Myrtaceae
Scientific name Syzygium cinereum (Kurz) Chantar.& J.Parn
Thai name หว้านา (Wa na)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 March 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00615
Family Myrtaceae
Scientific name Syzygium cinereum (Kurz) Chantar.& J.Parn
Thai name หว้านา (Wa na)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 May 2016
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, fruit
Note -