หนามแท่ง

ชื่อสมุนไพร

หนามแท่ง

ชื่ออื่นๆ

เคด กะแทง (กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ) หนามเค็ด (จันทบุรี) เคล็ด (กลาง) เคล็ดทุ่ง (ใต้) แท้ง (เหนือ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์) หนามแท่ง (เหนือ ราชบุรี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์) ตะเคล็ด ระเวียง มะเค็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Triveng

ชื่อพ้อง

Randia dasycarpa Bakh.f., Xeromphis tomentosa

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00250
Family Rubiaceae
Scientific name Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Triveng
Thai name หนามแท่ง (Nam taeng)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 April 2012
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Grove forest, Wilderness, Along the seashore, Grassland
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00133
Family Rubiaceae
Scientific name Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Triveng
Thai name หนามแท่ง (Nam taeng)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Grove forest, Wilderness, Along the seashore, Grassland
Plant part Leaf, fruit
Note -