หนอนตายหยาก

ชื่อสมุนไพร

หนอนตายหยาก

ชื่ออื่นๆ

ปงช้าง กะเพียดช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stemona collinsae Craib.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Stemonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00701
Family Stemonaceae
Scientific name Stemona collinsae Craib.
Thai name หนอนตายหยาก (Non tay yak)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 April 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00113
Family Stemonaceae
Scientific name Stemona collinsae Craib.
Thai name หนอนตายหยาก (Non tay yak)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -