หญ้าน้ำค้าง

ชื่อสมุนไพร

หญ้าน้ำค้าง

ชื่ออื่นๆ

หยาดน้ำค้าง หนามเดือนห้า มะไฟเดือนห้า หญ้ายองไฟ หมอกบ่วาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Drosera indica L.

ชื่อพ้อง

D. angustifolia F.Muell., D. finlaysoniana Wall. ex Stein, D. hexagynia Blanco, D. makinoi Masam., D. metziana Gand., D. minor Schumach. & Thonn., D. serpens

ชื่อวงศ์

Droseraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00433
Family Droseraceae
Scientific name Drosera indica L.
Thai name หญ้าน้ำค้าง (Ya nam kang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 January 2015
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Grassland, Open space with moist area or damp
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com