สมัดใหญ่

ชื่อสมุนไพร

สมัดใหญ่

ชื่ออื่นๆ

ขี้ผึ้ง แสนโศก (นครราชสีมา) ชะมัด (อุบลราธานี) เพี้ยฟาน หญ้าสาบฮิ้น หมี่ (เหนือ) มะหรุย (ใต้) ยม (ชุมพร) รุ้ย (กาญจนบุรี) สีสม หมอน้อย (กลาง ) สมัดใหญ่ หัสคุณโคก (เพชรบูรณ์) สามเสือ (ชลบุรี) สามโสก (จันทบุรี) สำรุย (ยะลา) หวดหม่อน (กลาง เหนือ) หัสคุณ อ้อยช้าง (สระบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clausena excavata Burm.f.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Rutaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00681
Family Rutaceae
Scientific name Clausena excavata Burm.f.
Thai name สมัดใหญ่ (Sa mad yai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 February 2017
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Lower montane rain forest, Sparse forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00653
Family Rutaceae
Scientific name Clausena excavata Burm.f.
Thai name สมัดใหญ่ (Sa mad yai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 01 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Lower montane rain forest, Sparse forest
Plant part Leaf, fruit
Note -