ว่านหมาว้อ

ชื่อสมุนไพร

ว่านหมาว้อ

ชื่ออื่นๆ

ว่านชักมดลูก ว่านหมาว้อ (อุบลราชธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma comosa Roxb.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00104
Family Zingiberaceae
Scientific name Curcuma comosa Roxb.
Thai name ว่านหมาว้อ (Wan ma wo), ว่านชักมดลูก (Wan chak mod look)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 May 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Moist area, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com