โมกหลวง

ชื่อสมุนไพร

โมกหลวง

ชื่ออื่นๆ

พุด โมกทุ่ง โมกใหญ่ มูกหลวง มูกมันน้อย โมกเขา พุด พุทธรักษา ยางพุด (เลย) มูกมันหลวง หนามเนื้อ (เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.) Wall.ex G.Don

ชื่อพ้อง

Holarrhena antidysenterica (Roth.) Wall.ex A.DC., Echites antidysenterica

ชื่อวงศ์

Apocynaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00709
Family Apocynaceae
Scientific name Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.) Wall.ex G.Don
Thai name โมกหลวง (Mok luang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 April 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, mixed deciduous forest, dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00711
Family Apocynaceae
Scientific name Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.) Wall.ex G.Don
Thai name โมกหลวง (Mok luang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 April 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, mixed deciduous forest, dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -