เม็ก

ชื่อสมุนไพร

เม็ก

ชื่ออื่นๆ

ไคร้เม็ด (เชียงใหม่ ภาคกลาง) เม็ก (ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ) เสม็ดแดง เสม็ดชุน เสม็ด (สกลนคร สตูล) เสม็ดขาว เสม็ดเขา (ตราด) เม็ดชุน(นครศรีธรรมราช) ขะเม็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium gratum (Wight) S.N.Mitra var. gratum

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Myrtaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00674
Family Myrtaceae
Scientific name Syzygium gratum (Wight) S.N.Mitra var. gratum
Thai name เม็ก (Mek)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous forest, Along stream
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00675
Family Myrtaceae
Scientific name Syzygium gratum (Wight) S.N.Mitra var. gratum
Thai name เม็ก (Mek)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 May 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous forest, Along stream
Plant part Leaf, fruit
Note -