มะรุม

ชื่อสมุนไพร

มะรุม

ชื่ออื่นๆ

ผักอีฮึม ผักอีฮุม มะค้อนก้อม (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Moringa oleifera Lam.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Moringaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00151
Family Moringaceae
Scientific name Moringa oleifera Lam.
Thai name มะรุม (Ma rum)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower, young pod
Note -
Botanical description www.phargarden.com