มะเม่า

ชื่อสมุนไพร

มะเม่า

ชื่ออื่นๆ

ขะเม่าผา เม่าไข่ปลา เม่าทุ่ง มังเม่า เม่าตาควาย เม่าสร้อย มะเม่าข้าวเบา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma ghaesembilla Gaertn.

ชื่อพ้อง

Antidesma acidum Retz., Antidesma pubescens Roxb., Antidesma paniculatum Willd., Antidesma vestitum

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00697
Family Euphorbiaceae
Scientific name Antidesma ghaesembilla Gaertn.
Thai name มะเม่า (Ma mao)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 May 2013
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani University
Habitat Deciduous dipterocarp forest, lowland, Grove forest, Swamp forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00089
Family Euphorbiaceae
Scientific name Antidesma ghaesembilla Gaertn.
Thai name มะเม่า (Ma mao)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 May 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, lowland, Grove forest, Swamp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -