มะพอก

ชื่อสมุนไพร

มะพอก

ชื่ออื่นๆ

กระท้อนลอก (ตราด) จัด จั๊ด (ลำปาง) ท่าลอก (พล นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์) ประดงไฟ ประดงเลือด (ราชบุรี) พอก (อุบลราชธานี) มะคลอก (สท อุตรดิตถ์) มะมื่อ หมักมื่อ (เหนือ) หมักมอก (พล) หมากรอก (ประจวบคีรีขันธ์) ตะลอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Parinari anamensis Hance.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Chrysobalanaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00706
Family Chrysobalanaceae
Scientific name Parinari anamensis Hance.
Thai name มะพอก (Ma pok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 March 2011
Country Thailand
Location  Ubon Ratchathani University
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Deciduous forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00186
Family Chrysobalanaceae
Scientific name Parinari anamensis Hance.
Thai name มะพอก (Ma pok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Deciduous forest, Tropical evergreen rain fores
Plant part Leaf, fruit
Note -