มะขามป้อม

ชื่อสมุนไพร

มะขามป้อม

ชื่ออื่นๆ

กันโตด (จันทบุรี, เขมร), กำทวด (ราชบุรี), มั่งลู่, สันยาส่า (แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus emblica L.

ชื่อพ้อง

Cicca emblica (L.) Kurz, Diasperus emblica (L.) Kuntze, Dichelactina nodicaulis Hance, Emblica arborea Raf., E. officinalis Gaertn., Phyllanthus mairei H.Lév., P. mimosifolius Salisb., P. taxifolius

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00341
Family Euphorbiaceae
Scientific name Phyllanthus emblica L.
Thai name มะขามป้อม (Ma kham pom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 January 2012
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Lower montane coniferous forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00660
Family Euphorbiaceae
Scientific name Phyllanthus emblica L.
Thai name มะขามป้อม (Ma kham pom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 September 2016
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Lower montane coniferous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -