มะเกลือ

ชื่อสมุนไพร

มะเกลือ

ชื่ออื่นๆ

เกลือ มักเกลือ หมักเกลือ ผีเผา ผีผา มะเกีย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros mollis Griff.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Ebenaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00084
Family Ebenaceae
Scientific name Diospyros mollis Griff.
Thai name มะเกลือ (Ma kleua)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous forest, Mixed deciduous forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00638
Family Ebenaceae
Scientific name Diospyros mollis Griff.
Thai name มะเกลือ (Ma kleua)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 October 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous forest, Mixed deciduous forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, fruit
Note -