มะกอกเลื่อม

ชื่อสมุนไพร

มะกอกเลื่อม

ชื่ออื่นๆ

กอกกัน (อีสาน) มะกอกเกลื้อน (ราชบุรี) มะเลื่อม (จันทบุรี, พิษณุโลก) มะกอกเลือด (ใต้) โมกเลื่อม (ปราจีนบุรี) มะเกิ้ม (เหนือ) มักเหลี่ยม (จันทบุรี) มะเหลี่ยม (นครราชสีมา) มะเหลี่ยมหิน (มหาสารคาม)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Canarium sabulatum Guillaumin

ชื่อพ้อง

Canarium kerrii Craib, C. vernosum

ชื่อวงศ์

Burseraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00661
Family Burseraceae
Scientific name Canarium sabulatum Guillaumin
Thai name มะกอกเลื่อม (Ma kok leum)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08 April 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Grove forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00637
Family Burseraceae
Scientific name Canarium sabulatum Guillaumin
Thai name มะกอกเลื่อม (Ma kok leum)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18 September 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Grove forest
Plant part Leaf, fruit
Note -