คนทีสอ

ชื่อสมุนไพร

คนทีสอ

ชื่ออื่นๆ

คนทีสอขาว(ชลบุรี);โคนดินสอ (ภาคกลาง จันทบุรี) ดินสอ (ภาคกลาง) สีสอ (ประจวบคีรีขันธ์) มูดเพิ่ง (ตาก)ผีเสื้อน้อย (เหนือ) สีเสื้อน้อย ดอกสมุทร (เชียงใหม่) ผีเสื้อ (เลย) ทีสอ เทียนขาว (เพชรบุรี) คุนตีสอ (สตูล)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex trifolia L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Verbenaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00017
Family Verbenaceae
Scientific name Vitex trifolia L.
Thai name คนทีสอ
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 May 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Montane rain forest
Plant part Leaf and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com