มะกอกน้ำ

ชื่อสมุนไพร

มะกอกน้ำ

ชื่ออื่นๆ

สารภีน้ำ (ภาคกลาง) สมอพิพ่าย(ระยอง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elaeocarpus hygrophilus Kurz.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Elaeocarpaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00230
Family Elaeocarpaceae
Scientific name Elaeocarpus hygrophilus Kurz.
Thai name มะกอกน้ำ (Ma kok nam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 09 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Along stream, riparian zone
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00659
Family Elaeocarpaceae
Scientific name Elaeocarpus hygrophilus Kurz.
Thai name มะกอกน้ำ (Ma kok nam)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 December 2016
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Along stream, riparian zone
Plant part Leaf, fruit
Note -