มะกอก

ชื่อสมุนไพร

มะกอก

ชื่ออื่นๆ

กอกกุก กูก กอกเขา กอกหมอง ไพแช มะกอกบ้าน กราไพ้ย ไพ้ย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Spondias pinnata (L.f.) Kurz

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Anacardiaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00217
Family Anacardiaceae
Scientific name Spondias pinnata (L.f.) Kurz
Thai name มะกอก (Ma kok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 January 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00705
Family Anacardiaceae
Scientific name Spondias pinnata (L.f.) Kurz
Thai name มะกอก (Ma kok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 January 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -