แฟบน้ำ

ชื่อสมุนไพร

แฟบน้ำ

ชื่ออื่นๆ

ก้างปลาขาว (สุโขทัย), หมักแฟบ (พิษณุโลก), หูด้าง (สุรินทร์), หัวลิง (นครพนม, อุบลราชธานี, สุรินทร์, ขอนแก่น, นครราชสีมา), แควบ แฟบ (ชลบุรี), แฟบหัวลิง (ใต้) หูลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl.

ชื่อพ้อง

Hymenocardia laotica Gagnep., Hymenocardia wallichii Tul., Samaropyxis elliptica

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00338
Family Phyllanthaceae
Scientific name Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl.
Thai name แฟบน้ำ (Fab nam), หูลิง (Hoo ling)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 February 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Deciduous forest, Grove forest with riparian zone
Plant part Leaf, female flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00567
Family Phyllanthaceae
Scientific name Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl.
Thai name แฟบน้ำ (Fab nam), หูลิง (Hoo ling)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 16 March 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Deciduous forest, Grove forest with riparian zone
Plant part Male inflorescence
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00339
Family Phyllanthaceae
Scientific name Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl.
Thai name แฟบน้ำ (Fab nam), หูลิง (Hoo ling)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 February 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Deciduous forest, Grove forest with riparian zone
Plant part Leaf, fruit
Note -