พุดผา

ชื่อสมุนไพร

พุดผา

ชื่ออื่นๆ

ข่อย (สน);มือเสือ (สระบุรี);ข่อยหิน พุดผา สามพันตา (อุบลราชธานี);ปัดหิน ข่อยโคก ข่อยด่าน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gardenia saxatilis Geddes

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00439
Family Rubiaceae
Scientific name Gardenia saxatilis Geddes
Thai name พุดผา (Pud pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 13 April 2015
Country Thailand
Location Khong jeum District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Stone yard in deciduous dipterocarp forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com