พะยอม

ชื่อสมุนไพร

พะยอม

ชื่ออื่นๆ

กะยอม (เชียงใหม่), ขะยอม (ลาว), แคน (เลย), พะยอม, สุกรม (ภาคกลาง), พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี), ยางหยวก (น่าน) ขะยอมดง พะยอมดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea roxburghii G.Don

ชื่อพ้อง

Anthoshorea harmandii (Laness.) Pierre, Shorea attopoensis Pierre, S. cochinchinensis Pier, S. floribunda Kurz, S. harmandii Pierre, S. saigonensis Pierre, S. talura

ชื่อวงศ์

Dipterocapaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00562
Family Dipterocapaceae
Scientific name Shorea roxburghii G.Don
Thai name พะยอม (Pa yom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 March 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00352
Family Dipterocapaceae
Scientific name Shorea roxburghii G.Don
Thai name พะยอม (Pa yom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 March 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -