พลู่มะลี

ชื่อสมุนไพร

พลู่มะลี

ชื่ออื่นๆ

ข่อย (สน);มือเสือ (สระบุรี);ข่อยหิน พุดผา สามพันตา (อุบลราชธานี);ปัดหิน ข่อยโคก ข่อยด่าน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gardenia saxatilis Geddes

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00696
Family Oleaceae
Scientific name Chionanthus ramiflorus  Roxb.
Thai name พลู่มะลี (Plu ma lee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 September 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous forest, evergreen rain forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00125
Family Oleaceae
Scientific name Chionanthus ramiflorus Roxb.
Thai name พลู่มะลี (Plu ma lee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous forest, evergreen rain forest
Plant part Leaf, fruit
Note -