พลองใบเล็ก

ชื่อสมุนไพร

พลองใบเล็ก

ชื่ออื่นๆ

พรม, พลองขี้ไต้ (ประจวบคีรีขันธ์); พลองขี้นก (ลำปาง); พลองขี้ควาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon caeruleum Jack

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Melastomataceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00072
Family Melastomataceae
Scientific name Memecylon caeruleum Jack
Thai name พลองใบเล็ก (Plong bai lek)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 May 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00678
Family Melastomataceae
Scientific name Memecylon caeruleum Jack
Thai name พลองใบเล็ก (Plong bai lek)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 July 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, fruit
Note -